חן יהב

chenyahav
סטודנטית למאסטר

בוגרת תואר ראשון  B.O.Tלריפוי בעיסוק של הקריה האקדמית אונו, כמרפאה בעיסוק עובדת בגני תקשורת עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי.  כסטודנטית לתואר שני באוניברסיטה העברית, התיזה שלי בהנחיית ד''ר מור נחום עוסקת בבחינת תכנית התערבות ממוחשבת מרחוק לשיפור מיומנויות חברתיות אצל ילדים על הספקטרום האוטיסטי.