מעין כהן

maayancohen
סטודנטית לדוקטורט

כמרפאה בעיסוק וכחוקרת חוסר העקביות והתנודתיות הרבה בתפקודם הרגשי, הקוגניטיבי והביצועי של מבוגרים ADHD מרתקים אותי. התזה שלי בהנחייתה של פרופ' עדינה מאיר עסקה בהבדלים במודעות עצמית במתבגרים עם ADHD. מחקר זה והעבודה הקלינית המחישו עד כמה תנודתיות זו גורמת למצוקה רבה ולחוויית חוסר קוהרנטיות אצל מתבגרים ומבוגרים רבים המתמודדים עם ADHD. המחקר הנוכחי שלי עוסק בדינמיקה המתמשכת בין ויסות רגשי ושליטה קוגניטיבית במבוגרים עם ADHD בהקשר אקולוגי.

 

פרסומים:

 

Ben-Dor Cohen, M., Eldar, E., Maeir, A., & Nahum, M. (2021). Emotional dysregulation and health related quality of life in young adults with ADHD: a cross sectional study. Health and Quality of Life Outcomes19(1), 1-11.

Goffer, A., Cohen, M., & Maeir, A. (2020). Occupational experiences of college students with ADHD: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-12.

Goffer, A., Cohen, M., Berger, I., & Maeir, A. (2019). Beyond academic outcomes: occupational profile and quality of life among college students with and without attention deficit hyperactivity disorder. British Journal of Occupational Therapy82(3), 170-178.

Levanon-Erez, N., Cohen, M., Traub Bar-Ilan, R., & Maeir, A. (2017). Occupational identity of       adolescents with ADHD: A mixed methods study. Scandinavian journal of occupational           therapy, 24(1), 32-40.