נסיאל עובד

Nisiel Oved
סטודנט למאסטר

חוקר את הקשר בין רומינציה ושליטה אינהיביטורית, ואת השפעת הפגיעה באחד מהם על ביצועים קוגניטיביים בפרק זמן ממושך.